• slider image 57
  • slider image 190
  • slider image 193
  • slider image 56
  • slider image 58
  • slider image 77
  • slider image 169
  • slider image 170
  • slider image 171
  • slider image 55
:::
公告 admin - admin | 2016-02-19 | 人氣:297

場地預約使用方式
1.場地預約三個場地:複合館、書香園和視聽教室。
2.登入後選擇場地。
3.點藍色區塊即可預約。
4.登出之後可看到預約者姓名。

5.最多可預租五週

6.取消預約點選個人預約清單

:::